Baterie

Friends of Glass

 

Sondy

Czy segregujesz odpady ?
 

Start
Finał 21.edycji „Sprzątania Świata – Polska” - Węgorzewo 20 września !
Redaktor: Administrator   
19.09.2014.

finał

Już w najbliższą sobotę w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich odbędzie się jeden z krajowych finałów Akcji „Sprzątania Świata – Polska”. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Fundacja Nasza Ziemia oraz Burmistrz Węgorzewa zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu. W Porcie KEJA (Tawerna) przy ul. Braci Ejsmontów 2 w Węgorzewie zostaną zorganizowane stanowiska edukacyjne FOWJM, Fundacji Nasza Ziemia oraz Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. Mieszkańcy Węgorzewa, w szczególności dzieci i młodzież szkolna oraz jeszcze obecni tu turyści będą mogli wziąć udział w różnorodnych zajęciach, grach i zabawach edukacyjnych związanych tematycznie z ochroną przyrody i ekologią. 


Podsumujemy także wakacyjną kampanię „Wpłyń na czyste Mazury”, której celem była edukacja żeglarzy i turystów wypoczywających nad jeziorami, jak korzystać z jezior odpowiedzialnie, ograniczając ingerencję w ekosystem do minimum. Ukończymy Mazurską Wstęgę – symbol poparcia naszych działań na rzecz czystości jezior. Na stanowisku Fundacji Nasza Ziemia zostanie zorganizowana wystawa edukacyjna „Poradnik EKO turysty”, punkt edukacyjny nt. ciągu o eutrofizacji jezior oraz konkurs Wodne Koło Fortuny. 

Finał Akcji nie może odbyć się bez sprzątania, dlatego też właśnie w tym dniu wspólnie z członkami Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uprzątniemy Kanał Węgorzewski z zalegających na dnie śmieci. Ponadto grupy młodzieży z Gimnazjum im. J. A. Helwinga oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. M. Zaruskiego posprzątają tereny zielone na obrzeżach miasta.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Węgorzewa, miłośników mazurskiej przyrody, osoby, które chcą spędzić ten dzień wspólnie z nami i wziąć udział w sprzątaniu - do Portu KEJA w godzinach od 10.00 do 13.00. Dajmy wyraz swojego zaangażowania i dbałości o najbliższe otoczenie i środowisko naturalne!

fwsp

Zmieniony ( 19.09.2014. )
 
Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „CZARNE PUNKTY NA ZIELONEJ MAPIE
Redaktor: Administrator   
09.09.2014.

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „CZARNE PUNKTY NA ZIELONEJ MAPIE”.


Konkurs polega na sporządzeniu mapek uprzątanego podczas akcji „Sprzątania świata” obszaru z naniesionymi lokalizacjami wykrytych tzw. „dzikich” wysypisk odpadów.

Podstawowym celem realizacji konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej powiatu giżyckiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, piskiego i częściowo kętrzyńskiego na zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikające z nieodpowiedzialnych zachowań osób, dewastujących cenne dziedzictwo naturalne, poprzez nielegalne wyrzucanie odpadów w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

Głównym celem konkursowej zabawy jest możliwość lokalizacji dzikich wysypisk odpadów oraz administracyjnego przeciwdziałania ich reaktywacji.

Udział w konkursie należy zgłosić do 19 września 2014r.


 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

Zmieniony ( 09.09.2014. )
 
19-21 września - finał Akcji „Sprzątania Świata-Polska” w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
Redaktor: Administrator   
05.09.2014.

 Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku informuje, że tradycyjnie w trzeci weekend września, czyli w dniach 19-21 września br. odbędzie się finał ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Jako wieloletni koordynator imprezy w Regionie WJM zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w tej największej w Polsce akcji ekologicznej.

„Turysto! Szanuj środowisko” – pod takim hasłem Akcja „Sprzątanie Świata” została zainicjowana już wiosną w całym kraju. W Regionie Wielkich Jezior Mazurskich miała formę kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem „Wpłyń na czyste Mazury” realizowanej w partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia z Warszawy. Podczas sezonu letniego wolontariusze i pracownicy obu Fundacji odwiedzając liczne porty na szlaku WJM dystrybuowali materiały edukacyjne skierowane do turystów dotyczące zagospodarowywania ścieków i odpadów powstających na jachtach.

 Trzeci weekend września będzie okazją do podsumowania działań edukacyjnych prowadzonych w Regionie WJM. Stąd też zapraszamy dzieci, młodzież szkolną i ich rodziców do udziału Akcji. W szczególności zachęcamy placówki oświatowe do zorganizowania zajęć edukacyjnych w terenie połączonych z akcją sprzątania. W tym roku kontynuujemy edukację „odpadową”, ponieważ jest ona w Polsce i w naszym Regionie bardzo potrzebna. Wprowadzony ponad rok temu nowy system gospodarki odpadami musi iść w parze z edukacją społeczeństwa prowadzącą do zrozumienia jak prawidłowo postępować z odpadami w nowej rzeczywistości oraz co robić, aby odpadów było coraz mniej.

UWAGA! Grupy z terenu miasta Giżycka oraz najbliższych okolic prosimy o telefoniczne (tel. 87 428 04 90) zgłaszanie bądź ustalenie terenów wybranych do sprzątania, terminów wyjścia w teren oraz wielkości grup. Ułatwi to w znaczny sposób koordynację Akcji w naszym mieście.

Szkoły i przedszkola, które podejmą własne działania edukacyjne (w szczególności związane tematycznie z gospodarką odpadami) oraz wezmą udział w sprzątaniu zapraszamy do złożenia sprawozdania z Akcji. Sprawozdania przyjmujemy w biurze Fundacji do dnia 10 października br.

Ponadto zachęcamy do dzielenia się z nami na bieżąco relacjami z podjętych działań. Prosimy o przesyłanie na adres mailowy Fundacji (fundacja@jeziora.com.pl) krótkich relacji wraz z kilkoma zdjęciami, które zamieścimy na naszej stronie internetowej w zakładce: działania placówek oświatowych. 

 

KONKURS - KONKURS - KONKURS - KONKURS - KONKURS – KONKURS- KONKURS - KONKURS – KONKURS- KONKURS


Uwaga! Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami oraz FOWJM zapraszają do udziału w konkursie, w którym zostaną wyłonieni lokalni liderzy działań edukacyjnych. Na podstawie złożonych sprawozdań z Akcji „Sprzątania Świata” (wg wzoru zamieszczonego powyżej) działania placówek oświatowych zostaną ocenione. Najbardziej zaangażowane placówki z terenu 12 gmin objętych obszarem działania Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami zostaną nagrodzone oraz otrzymają tytuł lokalnego lidera działań edukacyjnych w swojej gminie. Sprawozdania przyjmujemy w biurze Fundacji do dnia 10 października br. Główne kryteria oceny to: czy zorganizowano dodatkowe działania edukacyjne i jakie, zasięg prowadzonych szkolnych działań, podjęcie współpracy z innymi instytucjami, liczba osób zaangażowanych w Akcję w stosunku do wszystkich uczniów i pracowników placówki. Fundatorem nagród i organizatorem konkursu jest Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami we współpracy z FOWJM.

Zapraszając do udziału w Akcji, grupom z 21 gmin formalnie związanych z Fundacją oferujemy wsparcie w postaci worków na odpady i rękawic ochronnych. Zgłoszenia zapotrzebowania na worki i rękawice przyjmujemy tradycyjnie w biurze Fundacji pod nr tel. (87) 428 04 90(87) 428 04 90

Prosimy o zamawianie tylko niezbędnej liczby worków, tak aby zostały wykorzystane w 100% - zgodnie z zasadą kilku uczestników do jednego worka. Worki będzie można odbierać w Fundacji od 15 września.

Ponadto sprzątających z terenu 12 gmin zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego zorganizowania dodatkowych pojemników na odpady zebrane podczas Akcji. Informacje w sprawie podstawienia dodatkowych pojemników (termin, dokładne miejsce) należy przekazać bezpośrednio do biura Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku (osoba do kontaktu Wojciech Kucfir nr tel. 692 357 053692 357 053),  najpóźniej na pięć dni przed planowanym sprzątaniem.


W związku z licznymi pytaniami czy można Akcję przeprowadzić na swoim terenie w innym terminie niż 19-21 września br. informujemy, że można - najpóźniej do dnia 5 października br.


Zapraszamy serdecznie do udziału w Akcji!

 

Zmieniony ( 05.09.2014. )
Czytaj całość
 
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu MZMGO - sektor I i II
Redaktor: Administrator   
03.09.2014.

Przetarg nieogranicznony na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w 12 gminach – Członków Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami - sektor I i sektor II

Termin składania ofert: 13 październik 2014r. do godz. 13:00

Wersję edytowalną SIWZ można otrzymać drogą e-mail na wniosek.

 
Najbliższe zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gmin Związku
Redaktor: Administrator   
06.02.2014.
Najbliższe zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gmin Związku:
 • 16 -17 września 2014 - Miasto Węgorzewo - zabudowa jedno i wielorodzinna
 • 19 września 2014 - Gmina Węgorzewo - zabudowa jedno i wielorodzinna
 • 24 września 2014 - Gmina Budry - zabudowa jedno i wielorodzinna
 • 24 wrzesnia 2014 - Gmina Pozezdrze - zabudowa jedno i wielorodzinna
 • 26 września 2014 - Gmina Banie Mazurskie - zabudowa jedno i wielorodzinna
 • 24 października 2014 - Miasto Orzysz - zabudowa jedno i wielorodzinna
 • 25 października 2014 - Gmina Orzysz - zabudowa jedno i wielorodzinna
 • 30 października 2014 - Gmina Giżycko - zabudowa jedno i wielorodzinna
 • 07 listopada 2014 - Gmina Miłki - zabudowa jedno i wielorodzinna
 • 20 listopada2014 - Gmina Wydminy - zabudowa jedno i wielorodzinna
 • 29 listopada 2014 - Miasto i Gmina Ryn - zabudowa jedno i wielorodzinna
Zmieniony ( 08.09.2014. )
 
© 2006-2014 Mazurski Związek Międzygminny
Powered by Talos.pl