Baterie

Friends of Glass

 

Sondy

Czy segregujesz odpady ?
 

Start
NAGRADZAMY ZA „ZŁOTO OGRODNIKA”
Redaktor: Administrator   
02.10.2014.

lider

Rośnie liczba mieszkańców segregujących odpady i wytwarzających kompost w przydomowych ogrodach. O zaletach płynących z posiadania kompostownika rozmawiamy z Dariuszem Maśnikiem z Kruklanek.

– Moja pięcioosobowa rodzina segregowała odpady jeszcze przed nastaniem „rewolucji śmieciowej” – mówi pan Dariusz. – Od lipca ubiegłego roku segregujemy śmieci według wzorca wyznaczonego przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. Domowe odpady dzielimy na suche i zmieszane. Na wsi i wszędzie tam, gdzie jest dom i ogród nie warto zamawiać trzeciego kontenera na odpady mokre. Lepiej założyć kompostownik i wytwarzać cenny nawóz.

Dariusz Maśnik nigdy nie wyrzucał odpadów organicznych do kontenera. Resztkami ze stołu zawsze żywiły się kury lub inne zwierzęta domowe. Obecnie takie „przysmaki” zjadają kury teściów pana Darka. W dowód wdzięczności do ogrodu Maśników trafia nawóz z kurnika. Natomiast resztki domowe, których nie powinno się podawać drobiowi, np. skórki od bananów i pomarańczy, wrzucane są na pryzmę kompostową.
– W naszym domu nic się nie marnuje – opowiada pan Darek. – Staramy się kupować takie ilości żywności, jakie jesteśmy w stanie zjeść. W rezultacie na pryzmę kompostową trafiają przede wszystkim resztki roślin oraz chwasty. Trawa i rozdrobnione, suche liście znakomicie służą do nawożenia gleby. Pocięte gałęzie z sadu są spalane w przydomowej kotłowni. Z kolei popiołem drzewnym z kotłowni też nawozimy ogród.

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku zachęca do zakładania przydomowych kompostowników oraz ogłasza konkurs pod hasłem „Bio-Lider Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami – Gminny Mistrz Kompostowania”. W ramach konkursu, w każdej gminie nagrodzony zostanie posiadacz najlepszego kompostownika przydomowego. Aby wystartować w konkursie, wystarczy dostarczyć opis oraz fotografie kompostownika na adres MZM-GO – ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko lub mailowy – biuro@mzmgo.mazury.pl. Na właścicieli najlepszych pod względem estetycznym i funkcjonalnym kompostowników czekają atrakcyjne nagrody w postaci akcesoriów ogrodniczych i sadzonek. Kompostowniki do konkursu należy zgłaszać do końca kwietnia 2015 r. 

Czekamy też na Państwa praktyczne uwagi, dotyczące wytwarzania kompostu, który ze względu na swe wartości odżywcze dla roślin zwany jest „złotem ogrodnika”. Najciekawsze z nich opublikujemy na łamach biuletynu „Błękitne Mazury” oraz na stronie internetowej MZM-GO. Uwagi i porady należy nadsyłać mailowo lub przekazywać telefonicznie – 87 428 43 40.

regulamin konkursu

karta zgłoszeniowa

Zmieniony ( 02.10.2014. )
 
Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „CZARNE PUNKTY NA ZIELONEJ MAPIE
Redaktor: Administrator   
09.09.2014.

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „CZARNE PUNKTY NA ZIELONEJ MAPIE”.


Konkurs polega na sporządzeniu mapek uprzątanego podczas akcji „Sprzątania świata” obszaru z naniesionymi lokalizacjami wykrytych tzw. „dzikich” wysypisk odpadów.

Podstawowym celem realizacji konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej powiatu giżyckiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, piskiego i częściowo kętrzyńskiego na zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikające z nieodpowiedzialnych zachowań osób, dewastujących cenne dziedzictwo naturalne, poprzez nielegalne wyrzucanie odpadów w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

Głównym celem konkursowej zabawy jest możliwość lokalizacji dzikich wysypisk odpadów oraz administracyjnego przeciwdziałania ich reaktywacji.

Udział w konkursie należy zgłosić do 19 września 2014r.


 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

Zmieniony ( 09.09.2014. )
 
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu MZMGO - sektor I i II
Redaktor: Administrator   
03.09.2014.

Przetarg nieogranicznony na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w 12 gminach – Członków Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami - sektor I i sektor II

Termin składania ofert: 13 październik 2014r. do godz. 13:00

Wersję edytowalną SIWZ można otrzymać drogą e-mail na wniosek.

 
Najbliższe zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gmin Związku
Redaktor: Administrator   
06.02.2014.
Najbliższe zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gmin Związku:
  • 24 października 2014 - Miasto Orzysz - zabudowa jedno i wielorodzinna
  • 25 października 2014 - Gmina Orzysz - zabudowa jedno i wielorodzinna
  • 30 października 2014 - Gmina Giżycko - zabudowa jedno i wielorodzinna
  • 07 listopada 2014 - Gmina Miłki - zabudowa jedno i wielorodzinna
  • 20 listopada2014 - Gmina Wydminy - zabudowa jedno i wielorodzinna
  • 29 listopada 2014 - Miasto i Gmina Ryn - zabudowa jedno i wielorodzinna
Zmieniony ( 02.10.2014. )
 
© 2006-2014 Mazurski Związek Międzygminny
Powered by Talos.pl